Produkty

 
 

Newsletter

Otrzymasz bieżące informacje
o nowościach i promocjach.
Nie przegap niczego!

 
Ochrona danych

 

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane przez SANMARKS z siedzibą w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 233a lok. 10 adres do korespondencji: ul. Lucerny 93 lok. 12, 04-867 Warszawa.

Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy

- wysłania zamówienia oraz

- jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep dlasklepow.pl.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Prawa dostępu do danych:

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronach www.dlasklepow.pl, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

    * Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
    * Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
      rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Dla własnego bezpieczeństwa pamiętaj, aby po zakończonej sesji wylogować się ze strony. W tym celu kliknij link "Wyloguj się" widoczny w prawym górnym rogu.

Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji.