Produkty

 
 

Newsletter

Otrzymasz bieżące informacje
o nowościach i promocjach.
Nie przegap niczego!

 
Regulamin
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Obowiązuje od 01.02.2010 r.

Sklep internetowy www.dlasklepow.pl, działający pod adresem www.dlasklepow.pl, prowadzony jest przez: SANMARKS z siedzibą w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 233 A lok. 10 nr NIP 569-157-40-82, nr Regon 140713160.

Miejsce prowadzenia serwisu oraz sprzedaży: ul. Lucerny 93, 04-867 WarszawaSłownik pojęć

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.dlasklepow.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;

 

Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

 

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

 

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line;

Operator płatności – bank, instytucja finansowa, firma pośrednicząca w płatności

Fiskalizacja - jednorazowy i nieodwracalny proces programowania urządzenia rejestrującego polegający na zapisie do modułu fiskalnego nr NIP podatnika wraz z ustawieniami.

Koszyk- elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Urzytkownik  dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia zamówienia.Przyjmowanie i realizacja zamówień

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.dlasklepow.pl.

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.dlasklepow.pl jak również telefomicznie i e-mailowoNatychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

W zamówieniu Klient dokonuje wyboru: 

a)    towarów i zamawianych ilości,

b)    sposobu i adresu dostawy oraz ewentualnych danych do faktury,

c)    form płatności.

W przypadku zamówień składanych po raz pierwszy lub z nowoutworzonego Konta Klienta, Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta.

W przypadku zamówień na urządzenia fiskalne zakupione wraz z usługą fiskalizacji, Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po potwierdzeniu zapłaty za zamówienie na podstawie faktury VAT.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych zgodnie z procedurą opisaną w dziale Formy płatności i nadpłaty.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy , z zastrzeżeniam, że Zamowienia złożone po godzinie 17.00 oraz dni ustawowo wolne od  pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Zmiany w zamówieniach

Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem sklep@dlasklepow.pl,  telefonicznie pod numerem  (22) 396-81-66. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.

Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

Ceny towarów

Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Koszty dostawy zostaną uwzględnione w oddzielnej pozycji na fakturze. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach Pomoc w Dziale „Koszty dostawy”.

Czas realizacji zamówienia

Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi dwa dni robocze liczone od daty wpływu płatności na konto Sklepu. W przypadku płatności za pobraniem czas realizacji zamówienia wynosi dwa dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. do czasu najdłuższego z podanych. W przypadku realizacji zamówień powyżej dwóch dni roboczych, Sklep poinformuje zamawiającego w korespondencji mailowej.

Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta  w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:

Sposoby i czas dostawy w Polsce:

Poczta Polska, przewidywany czas dostawy:

a)    przesyłka priorytetowa 2 dni robocze,

b)    przesyłka ekonomiczna 3-5 dni roboczych.

Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy "Prawo pocztowe", odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych.

Firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1 dzień roboczy.

Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Unii Europejskiej:

Poczta Polska: przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 10 dni roboczych,

firma kurierska: przewidywany czas dostawy 2-5 dni roboczych
Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską.

Sposoby i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy poza Unię Europejską:

Poczta Polska:

a)    przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 2-6 tygodni,

b)    przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 1-2 tygodnie.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską.

Formy płatności i nadpłaty

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a)    płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. Urządzenia rejestrujące zamówione wraz z usługą fiskalizacji nie można zamawiać za pobraniem. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta,

b)    elektroniczna forma płatności – przy elektronicznych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie przelewem za pośrednictwem Operatora płatności. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary obowiązują następujące zasady zwrotu nadpłat:

a)    jeżeli nadpłata przekracza kwotę 5,00 (słownie: pięć) złotych Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta drogą mailową wysłanego z konta e-mail zarejestrowanego w Sklepie jako nazwa konta Klienta (tzw login). Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu,

b)    jeżeli nadpłata wynosi więcej niż 1 (jeden) zł i jest mniejsza lub równa 5 (pięć) zł kwoty te mogą być wykorzystane przez Klienta na zakupy w Sklepie,

c)    jeżeli nadpłata wynosi mniej lub równa jest 1 (jeden) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty.

Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Reklamacje


Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby publikowane w sklepie informacje były aktualne, nie gwarantujemy, że nie zawierają one uchybień lub błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.Sklep na każdy produkt dostępny w sklepie posiada dokument zakupu od producenta, dystrybutora, agenta lub dokument sprzedaży wystawiony przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej.

Urządzenia fiskalne zakupione wraz z usługą fiskalizacji nie podlegają zwrotowi.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

a)    wad fabrycznych,

b)    uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,

c)    niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.

W takim przypadku Klient powinien odesłać towar pod adresem sklepu:

SANMARKS Al. Stanów Zjednoczonych 53 pok. 330, 04-029 Warszawa z dopiskiem "Reklamacja"

Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową wraz z wypełnionym formularzem "reklamacja". Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Urządzenia rejestrujące, które zostały ufiskalnione nie podlegają zwrotowi.

Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z wypełnioną częścią "zwrot" oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę. Www.dlasklepow.pl  w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Jeżeli towar nie spełnia wymagań wymienionych powyżej Sklep odmawia odbioru przesyłki lub/i towar zostaje odesłany do Klienta na koszt odbiorcy, wraz z dokumentacją wad i uszkodzeń. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci www.dlasklepow.pl, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu pod adresem:

SANMARKS
Al. Stanów Zjednoczonych 53 pok. 330
04-029 Warszawa

Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

Dane osobowe

Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie www.dlasklepow.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep dlasklepow.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie dlasklepow.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

Postanowienia końcowe

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a SANMARKS Joanna Nawrocka. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

Towary i treści prezentowane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.


Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.02.2010.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.dlasklepow.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Zapraszamy do korzystania ze stron FAQ, gdzie przedstawiliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania.